Професійний розвиток педагогів

 
СУБ'ЄКТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Нормативні документи

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників"

Лист Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 р. № №1/9-141 "Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти"

Закон України "Про освіту". Стаття 59. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07.2018 р. № 776  "Про затвердження концепції розвитку педагогічної освіти" 

ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. № 1109 "Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"