Освітній процес

Освітній процес - це система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей.  • Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти переглянути
  •  Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти переглянути
  • КРИТЕРІЇ оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти переглянути
  • Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи переглянути
  • Критерії оцінювання дітей з особливими освітніми потребами у початковій школі переглянути
  • Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти переглянути
  • Положення про академічну доброчесність переглянути