Освітній процес

Освітній процес - це система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей.Державний стандарт початкової освіти (Постанова КМУ від 21 .02.2018 р. № 87).
Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, затверджені наказом МОН від 13.07.2021 року № 813 переглянути
Державний стандарт базової середньої освіти (Постанова КМУ від 30.09.2020 № 898) переглянути
Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти, затверджені наказом МОН від 01.04.2022 року № 289 переглянути
Оцінювання навчальних досягнень учнів 7-9 класів відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).
Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою(шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12 (відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»).Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної складової навчального плану закладу.


Критерії оцінювання дітей з особливими освітніми потребами у початковій школі переглянути
  • Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти переглянути
  • Положення про академічну доброчесність переглянути