Друковані матеріали

 • «Асистент учителя в інклюзивному класі [Текст] : навчально-методичний посібник / Н. М. Дятлен ко, Н. З. Софій., О. В. Мартинчук, Ю. М. Найда, під заг. ред. М. Ф. Войцехівського. — К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. — 172 с. (завантажити)
 • Інклюзивна освіта: основні положення [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.voipopp.vn.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=62&Itemid=89). – Назва з екрана (завантажити
 • Колесова, А. Родители могут выбирать [Текст] / А.Колесова .- Славутич: ГМЦ, 2012. - 2с. (завантажити)
 • Леско, Дж. Основные принципы инклюзии [Текст] / Джим Леско // Здоровье детей. – 2008 . - № 12 (завантажити)
 • Особливості інклюзивної освіти [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/index.php?mode=pmpk&file=inkluziv . – Назва з екрана (завантажити)
 • Спільне викладання в інклюзивному класі [Текст]: метод. матеріали. /Укладач – Софій Н. З., – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. – 70 с. (завантажити)
 • Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків / Укладачі Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк. – К., 2016. – 68 с. (завантажити)
 • Гра як засіб розвитку комунікативних навичок дітей з розладами аутичного спектра / Є. М. Бессонова, А. А. Юнусова, студентки 511 д групи КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР - 3 с. (завантажити)
 • Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/14MPocEixmgNGUUtOLYQ4n1bidOO_xteI/view?fbclid=IwAR1U7EcU4isuUuqsIx6l9v7RtfFtoc4ykDtoezqhnl9BldKwKf6rn-VxR4g.- Назва з екрана (завантажити)
 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з порушеннями інтелектуального розвитку /навчально-методичний посібник/ авт.: О.В. Чеботарьова, Г.О. Блеч, І.В. Гладченко, С.В. Трикоз, І.В. Бобренко, Н.А. Ярмола та ін. – К., ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2019. – 120 с. (завантажити)
 • Організаційні засади діяльності асистента вчителя в інклюзивному класі : метод. посіб. / уклад. О. В. Коган та ін. Харків : Друкарня Мадрид, 2019. 110 с. (завантажити)
 • Система альтернативной коммуникации с помощью карточек (PECS): руководство для педагогов / Лори Фрост и Энди Бонди. - М.: Теревинф, 2011. - 416 с. (завантажити)
  Книга «Дітям про конвенцію ООН про права людей з інвалідністю» (завантажити)
 • Поради вчителям щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами у класі з інклюзивним навчанням : Методичні рекомендації / Укладач О. В. Гаяш. – Ужгород : Інформаційновидавничий центр ЗІППО, 2014. – 108 с(завантажити)
 • Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь «особому» ребенку. Книга для педагогов и родителей. 3-е издание.— СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001.-  128 с. (завантажити)
 • Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерів / Денисенко Л. В., Дзюбій О. А. К.: Час Друку, 2011. - 260 с. (завантажити)
 • Высокочувствительный ребенок. Как помочь нашим детям расцвести в этом тяжелом мире / Элейн Эйрон / Перевод Елены Жолниной -. М.: Ресурс, 2013 - 384 с. (завантажити)
 • Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом. — СПб.: Речь, 2007. — 288 с. (завантажити)