четвер, 19 січня 2023 р.

Нове Положення про атестацію педагогічних працівників: запрацює з 01.09.2023 р.


Міністерство освіти і науки України наказом від 09.09.2022 р. №805 затвердило Положення про атестацію педагогічних працівників.
Документ набирає чинності з 1 вересня 2023 року.
Підпункт 3 пункту 3, набирає чинності з дня його офіційного опублікування та передбачає, що педагогічним працівникам, які до набрання чинності цим наказом, успішно пройшли сертифікацію і мають чинні сертифікати, проходження сертифікації зараховується як проходження чергової (позачергової) атестації із присвоєнням наступної (збереженням присвоєної) кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.
Положення визначає порядок проведення атестації педагогічних працівників, метою якої є комплексне оцінювання педагогічної діяльності.
 • Згідно з документом, кваліфікаційні категорії та педагогічні звання, що були присвоєні раніше, залишаться дійсними.
 • Атестація педагогічних працівників є обов'язковою. Передбачено, що педагогічний працівник проходитиме чергову атестацію не менше одного разу на п'ять років.
 • Атестація може бути черговою або позачерговою.
 • Позачергова атестація може проводитися за ініціативою керівника у разі зниження якості педагогічної діяльності вчителя.
 • Також позачергова атестація може проводитись і за ініціативою педагога у разі здобуття ним певних професійних досягнень.
 • Мінімальний загальний обсяг підвищення кваліфікації вчителів, необхідний їм для проходження атестації, становитиме не менше ніж 150 годин або 5 кредитів ЄКТС упродовж п'яти років.
 • Щодо вчителів, які працюють у закладах освіти та мають вищу освіту за спеціальностями, що не відповідають навчальним предметам (інтегрованим курсам, дисциплінам), які вони викладають, то вони мають атестуватися на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційної категорії та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту.
 • Педагогічні працівники, які викладають кілька предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна категорія поширюється на все педагогічне навантаження.
 • Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з навчальних предметів (інтегрованих курсів), що обов'язкові для вивчення відповідно до річного навчального плану закладу освіти.
 • Педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах.
 • Педагогічні працівники, які обіймають різні педагогічні посади в одному і тому чи різних закладах освіти (зокрема керівники закладів освіти, які викладають предмети або здійснюють іншу педагогічну роботу), мають атестуватися за кожною з посад.
Позачергова атестація педагогічного працівника, освітній рівень, стаж роботи на посадах педагогічних працівників якого відповідає встановленим може проводиться за його ініціативою та/або за однією з таких умов:
1) визнання переможцем, лауреатом фінальних етапів всеукраїнських, міжнародних фахових конкурсів;
2) наявності освітньо-наукового/освітньо-творчого, наукового ступеня;
3) успішного проходження сертифікації.
Міжатестаційний період (проміжок часу між проходженням педагогічним працівником попередньої та наступної атестації) не може бути меншим ніж три роки, крім випадків проведення позачергової атестації за ініціативи педагогічного працівника. Час перебування педагогічного працівника в соціальних відпустках, навчання у закладах вищої освіти, а також період, на який переноситься атестація, до міжатестаційного періоду не включаються.
Залежно від отриманого ступеня вищої освіти та стажу роботи педагогам можуть присвоюватися/підтверджуватися такі категорії: 
 • «спеціаліст» (освітній рівень педагога - фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр чи магістр);
 • «спеціаліст другої категорії» (освітній рівень педагога - молодший бакалавр, бакалавр чи магістр (для працівників ЗДО - фаховий молодший бакалавр), стаж - не менше 3-х років);
 • «спеціаліст першої категорії» (освітній рівень педагога - бакалавр, магістр (для працівників ЗДО - фаховий молодший бакалавр або молодший бакалавр), стаж - не менше 5 років);
 • «спеціаліст вищої категорії» (освітній рівень педагога - магістр, стаж - не менше 7 років).
Без дотримання послідовності можуть бути присвоєні кваліфікаційні категорії педагогічним працівникам, які:
 • мають науковий ступінь та стаж роботи на посаді не менше 1 року (може бути присвоєна категорія «спеціаліст вищої категорії»);
 • не мають педагогічної освіти, але мають стаж роботи в одній із галузей економіки (крім освітньої) та працюють на посадах педагогічних працівників («спеціаліст другої категорії» - за наявності не менше 2 років стажу роботи, «спеціаліст першої категорії» - не менше 5 років, «спеціаліст вищої категорії» - не менше 7 років